MENU
Главная » Файлы » Научные статьи » 12.00.00 Юридические науки

ОСОБА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПЕРЕБУВАННЯ ЗАТРИМАНИХ.
27.01.2013, 21:37
Лотоцький М.В., адвокат

ОСОБА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ПЕРЕБУВАННЯ ЗАТРИМАНИХ.

Конституція України (ст. 29) гарантує кожній людині право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. На жаль, під час досудового розслідування злочинів, найчастіше порушення прав людини здійснюють співробітники правоохоронних органів які за Законом мали б ці права захищати.
Ст.2 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Для забезпечення прав затриманих осіб КПК (ст. 212) передбачив у підрозділах органу досудового розслідування (відповідно до ст. 38 КПК органами досудового розслідування є слідчі підрозділи: органів внутрішніх справ; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства) осіб, які є відповідальними за перебування затриманих. Цих осіб має бути не менше одної. Кодексом заборонено призначати відповідальними особами слідчих.
КПК покладає на службову особу, відповідальну за перебування затриманих, наступні обов’язки:
1. Негайно зареєструвати затриманого;
2. Роз’яснити затриманому підстави його затримання, права і обов’язки;
3. Звільнити затриманого негайно після зникнення підстави для затримання або спливу строку для затримання, передбаченого статтею 211 КПК:
- після спливу сімдесяти двох годин з моменту затримання, якщо не має ухвали слідчого судді про продовження строку затримання;
- затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу (ч. 2 ст. 211 КПК України).
4. Забезпечити належне поводження із затриманим та дотримання його прав, передбачених Конституцією України, КПК та іншими законами України;
5. Забезпечити запис усіх дій, що проводяться із залученням затриманого, у тому числі час їх початку та закінчення, а також осіб, які проводили такі дії або були присутні при проведенні таких дій;
6. Забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фіксацію медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень або погіршення стану здоров’я затриманого. До складу осіб, що надають затриманому медичну допомогу, за його бажанням може бути допущена конкретна особа, що має право на зайняття медичною діяльністю (наприклад родинний лікар).
Відповідно до ст. 209 КПК особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою.
Також Міністерства внутрішніх справ України було розроблено Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України (Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2012 N 686). В цьому наказі в восьмому розділі закріплені обов’язки службової особи, відповідальної за перебування затриманих, серед них:
8.1. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, - особа рядового або молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, основним завданням якої є здійснення контролю за дотриманням іншими службовими особами прав затриманого, а також безпосереднє забезпечення цих прав.
8.2. Кількість службових осіб, відповідальних за перебування затриманих, підрозділу органу досудового розслідування визначається начальниками ГУМВС, УМВС України з урахуванням вимог законодавства, яким регламентовано діяльність ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ України (далі - ІТТ), але не менше чотирьох працівників у одному ІТТ.
8.3. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується та підзвітна начальнику органу досудового розслідування, в якому територіально знаходиться ІТТ.
8.4. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих, крім обов'язків, передбачених статтями 212, 213 (повідомлення інших осіб за затримання) КПК, повинна:
8.4.1. Вести обліки затриманих слідчими осіб, які підозрюються в учиненні злочину, а також підозрюваних, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
8.4.2. Щоденно письмово доповідати керівнику органу досудового розслідування про стан дотримання прав осіб, затриманих за підозрою в учиненні злочину.
8.4.3. При реєстрації затриманого перевіряти наявність видимих тілесних ушкоджень на його тілі. За наявності підстав забезпечити невідкладне надання належної медичної допомоги та фіксацію тілесних ушкоджень медичним працівником.
8.4.4. У разі звернення до неї затриманого про застосування насильства під час затримання зафіксувати його заяву та прийняти її в письмовому вигляді.
8.4.5. Завчасно, але не пізніше трьох годин до завершення:
24-годинного строку з моменту затримання інформувати керівника органу досудового розслідування про необхідність звільнення затриманого в разі невручення йому повідомлення про підозру;
60-годинного строку з моменту затримання інформувати керівника органу досудового розслідування про необхідність звільнення затриманого в разі недоставляння його до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.
8.4.6. Не допускати до затриманих працівників оперативних підрозділів, інших службових осіб органів внутрішніх справ без письмового дозволу слідчого, який розслідує кримінальне провадження, або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.
На виконання вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу», КПК Постановою КМУ від 28 грудня 2011 р. N 1363 «Про порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб» передбачено, що негайно після фактичного затримання особи уповноважена
службова особа суб’єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної
правової допомоги (далі - система) відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги дані про час та особу затриманого.
Службова особа суб’єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, зобов’язана перевірити дотримання вимог цього Порядку та у разі нездійснення повідомлення про затримання - здійснити його самостійно.
Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен прибути протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Маємо надію, що ця процедура унеможливить порушення прав і законних інтересів затриманих осіб

Використані джерела:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17
2. Положення про органи досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2012 N 686. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1769-12
3. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб Постанова КМУ від 28 грудня 2011 р. N 1363. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-п
Категория: 12.00.00 Юридические науки
Просмотров: 3754 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]